Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Số ký hiệu văn bản 06a/QĐ-VPUBND
Ngày ban hành 12/01/2022
Ngày hiệu lực 12/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm QĐ công bố tiêu chuẩn ISO.pdf
Văn bản mới