Kế hoạch triển khai duy trì, áp dụng, cái tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động Văn phòng UBND tỉnh năm 2020
Số ký hiệu văn bản 03/KH-VPUBND
Ngày ban hành 05/02/2020
Ngày hiệu lực 05/02/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai duy trì, áp dụng, cái tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động Văn phòng UBND tỉnh năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực CCHC
Người ký duyệt Hoàng Quốc Bảo
Tài liệu đính kèm KH 03 ISO.pdf
Văn bản mới