Về việc ký cam kết thực hiện "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2020
Số ký hiệu văn bản 95/VPUBND-TCHC
Ngày ban hành 07/02/2020
Ngày hiệu lực 07/02/2020
Trích yếu nội dung Về việc ký cam kết thực hiện "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CV_ky_cam_ket_An_toan_ve_ANTT_20200208030928296_Signed.pdf
Văn bản mới