Kế hoạch Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020 của Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 04/KH-VPUBND
Ngày ban hành 07/02/2020
Ngày hiệu lực 07/02/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020 của Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực kinh tế - xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm KH_phong_trao_toan_dan_bao_ve_20200208030426763_Signed.pdf
Văn bản mới