V/v hướng dẫn một số nội dung về công tác thi đua khen thưởng và đăng ký thi đua năm 2020
Số ký hiệu văn bản 144/VPUBND-TCHC
Ngày ban hành 17/02/2020
Ngày hiệu lực 17/02/2020
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn một số nội dung về công tác thi đua khen thưởng và đăng ký thi đua năm 2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2020-02-17_(17)_20200217105706600.pdf
Văn bản mới