Kế hoạch xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến năm 2020
Số ký hiệu văn bản 07/KH-VPUBND
Ngày ban hành 17/02/2020
Ngày hiệu lực 17/02/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm guong dien hinh.pdf
Văn bản mới