Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 06/KH-VP
Ngày ban hành 14/02/2020
Ngày hiệu lực 14/02/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Ke_hoach_cong_tac_TDKT_nam_20220200214075744703_Signed.pdf
Văn bản mới