Về việc phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 - 01/10/2021)
Số ký hiệu văn bản 710/VPUBND-TCHC
Ngày ban hành 07/08/2020
Ngày hiệu lực 07/08/2020
Trích yếu nội dung Về việc phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 - 01/10/2021)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm thi dua.pdf
Văn bản mới