Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ chuyên viên Phòng Khoa giáo - Văn xã
Số ký hiệu văn bản 227/TB-VPUBND
Ngày ban hành 14/08/2020
Ngày hiệu lực 14/08/2020
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ chuyên viên Phòng Khoa giáo - Văn xã
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TBKGVX.pdf
Văn bản mới