Tổng số: 301
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
88/TB-HĐTD 27/03/2023 Thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 tuyển dụng viên chức năm 2023
Lượt xem: 6
Tải về 2
382/VPUBND-TCHC 24/03/2023 V/v khảo sát nhu cầu đào tạo bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Văn phòng
Lượt xem: 3
Tải về 0
37-CV/ĐU 24/03/2023 V/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII
Lượt xem: 2
Tải về 0
66/QĐ-HĐTD 24/03/2023 Quyết định về việc thành lập Ban Kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 2
Tải về 0
373/VPUBND-TCHC 23/03/2023 V/v tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ
Lượt xem: 5
Tải về 0
03/CV-CTĐ 21/03/2023 V/v tham gia ủng hộ Nhân dân Thổ Nhỹ Kỳ và Xy-ri khắc phục hậu quả động đất
Lượt xem: 3
Tải về 0
04/CĐCS-VP 21/03/2023 V/v tuyên truyền, vận động CCVCLĐ tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Lào Cai"
Lượt xem: 2
Tải về 0
62/QĐ-VPUBND 21/03/2023 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xác định giá trị tài liệu lưu trữ Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 1
Tải về 0
34-TB/ĐU 20/03/2023 Thông báo kết luận của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tại phiên họp thường tháng 3 năm 2023
Lượt xem: 9
Tải về 0
35-TB/ĐU 20/03/2023 Thông báo kết luận của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh về văn kiện, nhân sự Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Lượt xem: 6
Tải về 0
12345678910...
Văn bản mới