Tổng số: 179
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
58/BC-VPUBND 30/06/2022 Báo cáo tình hình công tác Văn phòng tháng 6; phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 năm 2022 Tải về
82/QĐ-VPUBND 27/06/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Văn phòng UBND tỉnh năm 2022 Tải về
63-CV/ĐU 21/06/2022 Công văn về việc vận động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 Tải về
64-ĐU/BC 21/06/2022 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) Tải về
55/BC-VPUBND 21/06/2022 Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào cơ quan, lưu trữ lịch sử Tải về
80/QĐ-VPUBND 20/06/2022 Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban, các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2022 Tải về
53/BC-VPUBND 16/06/2022 Kế hoạch sơ kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 Tải về
59-BC/ĐU 13/06/2022 Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Tải về
60-KH/ĐU 13/06/2022 Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2022 - 2025 Tải về
50/BC-VPUBND 10/06/2022 Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Tải về
12345678910...
Văn bản mới