Tổng số: 63
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
24/KH-VPUBND 25/07/2022 Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai Tải về
23/KH-VPUBND 25/07/2022 Kế hoạch duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của Văn phòng UBND Lào Cai năm 2022 Tải về
77-KH/ĐU 08/07/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 07/02/2022 của BTV Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Tải về
21/KH-VPUBND 13/06/2022 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai Tải về
60-KH/ĐU 13/06/2022 Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2022 - 2025 Tải về
19/KH-VPUBND 10/06/2022 Kế hoạch tinh giản biên chế sự nghiệp giai đoạn 2022-2026 Tải về
44-KH/ĐU 11/05/2022 KẾ HOẠCH triển khai học tập chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” tại Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai Tải về
35-KH/ĐU 19/04/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Lào Cai năm 2022 tại Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Tải về
26-KH/ĐU 05/04/2022 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII tại Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Tải về
13/KH-VPUBND 05/04/2022 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua về chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025 Tải về
1234567
Văn bản mới