Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
93/QĐ-VPUBND 01/08/2022 Quyết định về việc kiện toàn công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Lào Cai Tải về
82/QĐ-VPUBND 27/06/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Văn phòng UBND tỉnh năm 2022 Tải về
80/QĐ-VPUBND 20/06/2022 Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban, các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2022 Tải về
70/QĐ-VPUBND 26/05/2022 Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai với Công an tỉnh Lào Cai trong công tác bảo vệ an toàn mục tiêu Trụ sở HĐND và UBND tỉnh Lào Cai Tải về
68/QĐ-UBND 25/05/2022 Quyết định bổ sung thành viên Tổ rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế thực hiện tại Văn phòng UBND tỉnh Tải về
59/QĐ-VPUBND 17/05/2022 Quyết định kiện toàn Tổ rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai Tải về
39-QĐ/ĐU 28/04/2022 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân cư ở cơ sở Tải về
31/QĐ-VPUBND 29/09/2021 V/v kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng Hội đồng sáng kiến cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Tải về
259/QĐ-UBND 01/02/2020 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủ mới của virus Corona tỉnh Lào Cai Tải về
75/QĐ-UBND 13/01/2020 Quyết định thành lập Tổ liên ngành thực hiện kiểm tra xử lý xe ô tô vi phạm quy định về tải trọng, tự ý thay đổi kích thước thành thùng, xe ô tô không đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và vi phạm trật tự an toàn giao thông năm 2020 Tải về
12
Văn bản mới