Tổng số: 29
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
78-CV/ĐU 19/07/2022 V/v thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của BCH Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên Tải về
80-BC/ĐU 19/07/2022 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Tải về
77-KH/ĐU 08/07/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 07/02/2022 của BTV Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Tải về
64-ĐU/BC 21/06/2022 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) Tải về
63-CV/ĐU 21/06/2022 Công văn về việc vận động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 Tải về
60-KH/ĐU 13/06/2022 Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2022 - 2025 Tải về
59-BC/ĐU 13/06/2022 Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Tải về
52-ĐU/HD 31/05/2022 Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tải về
44-KH/ĐU 11/05/2022 KẾ HOẠCH triển khai học tập chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” tại Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai Tải về
41-CV/ĐU 11/05/2022 Về việc hướng dẫn tuyên truyền tháng 5 năm 2022 Tải về
123
Văn bản mới