Đại hội Chi bộ 1 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công tốt đẹp

Sáng 13/8, Chi bộ 1, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tham dự đại hội có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phan Quốc Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành Chi ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các tổ chức Đoàn thể thuộc Văn phòng UBND tỉnh; cùng 17 đại biểu là đảng viên của Chi bộ 1.

Quang cảnh Đại hội

Chi bộ 1 có 17 đồng chí đều là đảng viên chính thức, 100% đảng viên có trình độ đại học trở lên, có 11 đồng chí có trình độ cử nhân và cao cấp lý luận chính trị, 04 đồng chí có trình độ Trung cấp lý luận chính trị; đảng viên là dân tộc thiểu số có 02 đồng chí; có 03 đồng chí có 20 năm tuổi Đảng. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Đảng ủy và sự phối hợp của các phòng ban, đoàn thể. Tập thể Chi ủy luôn đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; tích cực đổi mới, sáng tạo phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ được giao. Đảng viên trong chi bộ có trình độ chuyên môn và phẩm chất chính trị tốt và đồng đều, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Đức Tình, Bí thư Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2020-2022 trình bày báo cáo kiểm điểm Chi ủy khóa V nhiệm kỳ 2020-2022 tại Đại hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy: Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ 1 đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tham mưu giúp UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Các Chỉ thị, Nghị quyết và văn bản chỉ đạo Đảng bộ cấp trên, pháp luật của Nhà nước được phổ biến, quán triệt kịp thời tới cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đúng quy định. Các giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của cấp ủy chi bộ; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Chi bộ, gắn với việc xây dựng quy chế làm việc của cơ quan; công tác xây dựng Đảng được quan tâm; công tác quản lý đảng viên, thông tin báo cáo, tài chính đảng được thực hiện đúng quy định. Các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu (7/7 chỉ tiêu).

Chi ủy cũng đã tăng cường công tác phối hợp với thủ trưởng cơ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên; triển khai nhiều giải pháp đổi mới trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả cụ thể trên các lĩnh vực: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng; lãnh đạo công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ, xây dựng Đảng; Cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn thể, tạo điều kiện thuận lợi cho các đảng viên tham gia các tổ chức đoàn thể tại cơ quan. Tích cực tuyên truyền, vận động đảng viên hưởng ứng các phong trào thi đua; tổ chức tốt các hoạt động xây dựng tổ chức đảng, cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Chi bộ có nhiều chuyển biến; nêu cao ý thức tự giác, tự rèn luyện, tự làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các việc làm cụ thể hàng ngày; 100% đảng viên tham dự và đăng ký học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; 100% đảng viên đăng ký xây dựng kế hoạch về trách nhiệm nêu gương gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Chú trọng công tác xây dựng tổ chức đảng, đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nội bộ Chi bộ đoàn kết, thống nhất trong mọi hoạt động, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Kết quả đạt được của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 là điều kiện thuận lợi, tạo đà cho chi bộ phát huy và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ 2022 – 2025 của Chi bộ và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Với quyết tâm của các đảng viên trong Chi bộ, có bản lĩnh chính trị, trình độ vững vàng, đoàn kết và có trách nhiệm cao trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, Chi bộ 1 xác định mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2022 – 2025 như sau: 100% đảng viên học tập đầy đủ Nghị quyết của TW, Tỉnh ủy, Đảng Khối và Đảng ủy Văn phòng; cập nhật đầy đủ, kịp thời chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ được giao; 100% đảng viên đăng ký việc triển khai ký cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt nội dung chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên của Văn phòng UBND tỉnh; 100% gia đình đảng viên đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 100% đảng viên xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 15% đảng viên hoàn thành xuất ắc nhiệm vụ; Hằng năm thực hiện từ 01 đến 02 cuộc kiểm tra đối với đảng viên và thực hiện giám sát nhiệm vụ đối với 100% đảng viên trong Chi bộ; Hàng năm Chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”.

Đồng chí Phan Quốc Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Quốc Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã biểu dương và khen ngợi những thành tích của tập thể Chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực và có những bước phát triển mới, nhất là trong việc lãnh đạo đảng viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng chí đánh giá cao đội ngũ đảng viên của Chi bộ đã có nhiều cố gắng trong việc tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ đã cơ bản hoàn thành Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022 đề ra.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh cũng ghi nhận quyết tâm của Chi ủy nhiệm kỳ này đã đề ra các chỉ tiêu Nghị quyết thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2025; để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, đề nghị Ban Chi ủy khóa mới tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tập trung lãnh đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ 2020-2022; chủ động, chuyên nghiệp trong công việc, chi tiết trong số liệu, chuẩn xác trong thông tin, trong nội dung; phát huy tối đa các lợi thế mà Chi bộ có để hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên để kịp thời nhắc nhở, chia sẻ, tháo gỡ những vướng mắc trong suy nghĩ, hành động, an tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục duy trì, đảm bảo chế độ sinh hoạt Chi bộ thường kỳ theo quy định; đẩy mạnh việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII, XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc dân chủ, chế độ phê bình và tự phê bình nhằm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chi bộ và kết luận, Quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên;… Đồng chí Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tin tưởng trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ 1 sẽ tiếp tục có những chuyển biến sâu sắc, tích cực và giành được nhiều kết quả, thành tích cao hơn.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

Tiếp theo, Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022 – 2025. Kết quả, Ban Chi ủy gồm 03 đồng chí: Trần Đức Tình; Đỗ Xuân Thủy; Nguyễn Thị Hải Nhung. Trong đó, đồng chí Trần Đức Tình đã trúng cử chức danh Bí thư Chi bộ, với 17/17 phiếu, đạt 100% số đảng viên có mặt tại Đại hội; đồng chí Đỗ Xuân Thủy giữa chức danh Phó Bí thư Chi bộ, với 17/17 phiếu, đạt 100% số đảng viên có mặt tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Chi ủy khóa mới

Các đại biểu thông qua Nghị quyết tại Đại hội

Đại hội tiến hành thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2022 – 2025 và giao cho Chi ủy khóa mới triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025./.

Một số hình ảnh chụp lưu niệm tại Đại hội: 

Các đồng chí đảng viên nam thuộc Chi bộ 1 chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí Trường trực UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Các đồng chí đảng viên Chi bộ 1 chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí Trường trực UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Chi bộ 1 chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu đến dự tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Bí thư Chi bộ 1 tặng hoa và quà cho đồng chí Nguyễn Duy Hiệp, Phó trưởng phòng Quản lý đầu tư và Xây dựng cơ bản

 

Lệ Hằng

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập