Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
13/KH-VPUBND 05/04/2022 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua về chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025 Tải về
09/BC-VPUBND 21/01/2022 BÁO CÁO Về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 01 năm 2022 Tải về
152/BC-VPUBND 31/12/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh Tải về
1003/VPUBND-TCH C 10/09/2021 V/v đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng tại Văn phòng UBND tỉnh Tải về
3/KH-VPUBND 19/01/2021 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 Tải về
02/2020/QĐ-UBND 17/01/2020 Quyết định Ban hành Quy định cơ chế bảo vệ người thực hiện và người thân thích của người thực hiện phản ánh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật và đấu tranh chống "suy thoái", "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
04/KH-UBND 09/01/2020 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng chống tham nhũng gắn với việc thực hiện Đề án số 18-DA/TU ngày 27/11/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai năm 2020 Tải về
2753/UBND-NC 20/06/2019 Tổ chức triển khai Công điện hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ Tải về
424/HD-UBND 29/01/2019 V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2020 Tải về
03/CĐ-CT 23/02/2018 Vv thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 Tải về
12
Văn bản mới