Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
141/BC-VPUBND 15/12/2021 Tình hình cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 Tải về
1242/VPUBND-TCHC 29/10/2021 V/v Tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 Tải về
01/KH-VPUBND 14/01/2021 Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai Tải về
1187/VPUBND-TCHC 10/12/2020 Hướng dẫn bình xét thi đua năm 2020 Tải về
1170/VPUBND-TCHC 07/12/2020 V/v triển khai, đánh giá cán bộ, công chức và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập; đánh giá, phân loại viên chức và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 Tải về
93/VPUBND-TCHC 07/02/2020 Về việc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy Tải về
03/KH-VPUBND 05/02/2020 Kế hoạch triển khai duy trì, áp dụng, cái tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động Văn phòng UBND tỉnh năm 2020 Tải về
41/KH-VPUBND 31/12/2019 Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 Tải về
14/TB-UBND 25/02/2019 Thông báo danh sách cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 Tải về
332/KH-UBND 18/12/2018 Kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
12
Văn bản mới